Bra företagshälsa i Jönköping

Om ni behöver företagshälsa i Jönköping, vänd er då till Adavio. De erbjuder företagshälsa i Jönköping. Just att kunna erbjuda dina anställda, företagsvård är rätt bra. Det finns flera olika instanser att välja mellan, men med Adavio får ni det bästa. Hos dem får de anställda alltid möta en läkare direkt. Dessutom så arbetar de förebyggande och hälsofrämjande. Det genom att se över den fysiska arbetsmiljön, göra ekonomiska bedömningar och andra riskinventeringar. På så sätt kan många skador undvikas. Det är främst deras arbetsterapeuter och ergonomer som arbetar med detta. Sedan jobbar de även med det psykiska för att motverka utbrändhet och annat.

Företagshälsovård i Jönköping

Företagshälsa i Jönköping innebär företagshälsovård. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Arbetsgivare kan anlita en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården som man väljer ska jobba med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det är just vad ni kan få med Adavio. När det gäller företagshälsovård så arbetar det många gånger olika personer där. Det är bland annat ergonomer, företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, psykologer och sjukgymnaster. Adavio startades av Adam och Violetta. Han är läkare, hon är psykolog och båda ville jobba någonstans där de kunde påverka sitt arbete mer. Det var så detta företag kom till! Om du vill veta mer om företagshälsa och vård besök då deras hemsida eller kontakta dem så kan de berätta mer om vad de kan göra för dig och ditt företag.